Szkolenia bezpieczeństwo ruchu drogowego

Dostępne moduły:

Wypadki – przyczyny psychologiczne, historia BRD, stosowane rozwiązania.

Ryzyko – akceptowane i podejmowane, zarządzanie ryzykiem.

Uwaga – – koncentracja i podzielność, dystraktory.

Percepcja – aktywne widzenie, przewidywanie ryzyka, zapobieganie.

Zmęczenie – spadek możliwości, racjonalny odpoczynek.

Alkohol i narkotyki – ograniczenie sprawności, wpływ na możliwości poznawcze.

Stres i agresja – emocje a zachowania ryzykowne.

Korzyści z uczestnictwa w naszych kursach są wymierne i przekłądają się na większe bezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdu, mniejszą liczbę mandatów i punktów karnych.

Szkolenia psychologiczne

Szkolenia psychologiczne skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych dokonywaniem zmian w swoim życiu, otwartych na nowe doświadczenia i odczuwających potrzebę rozwoju osobistego.

Tematykę dobieramy zgodnie z oczkiwaniem Klienta, jesteśmy w stanie stworzyć dowolne szkolenie, np:

- motywacja

- radzenie sobie ze stresem z elementami relaksacji

- asertywność i komunikacja

- zarządzanie czasem i efektywność osobista